Podmínky ochrany osobních údajů

OCTÁRNA, s. r. o., Tovačovského 318, 767 01  Kroměříž,

tel.:  573 505, 655, fax.: 573 505 615, mob.: 724 505 655, e-mail: hotel@octarna.cz

 

Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

Toto oznámení o ochraně osobních údajů („Oznámení“) platí pro společnost Octárna, spol. s.r.o. Ceníme si vašeho obchodního vztahu a ještě více vaší věrnosti. Víme, že ochrana osobních údajů je velmi důležitá. Toto Oznámení jsme vytvořili s cílem vysvětlit naše postupy v oblasti zpracování osobních údajů, které od vás nebo o vás získáme prostřednictvím našich stránek, na základě písemné nebo verbální komunikace s námi, při vaší návštěvě našeho hotelu, restaurace nebo z jiných zdrojů. Používáním našich produktů a služeb nebo souhlasem s tímto prohlášením například v kontextu registrace k odběru nebo používání některých našich produktů či služeb, souhlasíte. 

Dovolujeme si rovněž upozornit, že toto Oznámení se nevztahuje na naše zpracování osobních údajů jménem třetích stran a v souladu s jejich pokyny, jako jsou např. letecké společnosti, společnosti pronajímající vozidla a další poskytovatelé služeb, společnosti, které organizují či nabízejí cestovní balíčky, marketingoví partneři nebo firemní zákazníci.

 

Osobní údaje, které shromažďujeme

Při každém kontaktu, při každé interakci s hostem a při realizaci kteréhokoliv aspektu našeho podnikání můžeme shromažďovat osobní údaje. Tyto osobní údaje mohou zahrnovat: vaše kontaktní údaje; údaje týkající se vaší rezervace, pobytu nebo návštěvy naší lokality; účast v soutěži, loterii nebo marketingovém programu; informace týkající se nákupu a převzetí produktů nebo služeb; osobní charakteristiky, národnost, příjem, číslo pasu a datum a místo jeho vydání; cestovní historie; údaje o platbě, jako např. číslo platební karty a další informace o kartě, stejně jako ověřovací informace a další podrobnosti o vyúčtování a účtu související s mobilním vystavováním dokladů; preference hosta; preference týkající se marketingu a komunikace, recenze a názory k našemu hotelu, relaxačnímu centru či restauraci (pokud jsou ve vašem případě identifikovány nebo jsou s vámi spojeny); spojení s věrnostním programem; a také další typy informací, které se rozhodnete nám poskytnout nebo které o vás obdržíme.

Můžeme také zaznamenávat údaje o společném cestování, včetně jmen. Za účelem zajištění kvality a z výukových důvodů můžeme také shromažďovat a uchovávat informace a záznamy týkající se konverzací, včetně nahrávek nebo monitorovaných nahrávek hovorů se zákazníky, nebo SMS zprávy. 

Dále také shromažďujeme osobní údaje v některých dalších případech:

Průzkumy: V rámci zákaznických průzkumů můžeme požadovat demografické údaje nebo jiné osobní údaje. 

 Shromažďování údajů v hotelu:  Místní zákony mohou vyžadovat, abychom v našem hotelu při registraci/přihlášení shromažďovali další osobní údaje. Můžeme rovněž využívat uzavřené bezpečnostní opatření v našem hotelu, relaxačním centru i restauraci, které může snímat nebo zaznamenávat obraz hostů, návštěvníků ve veřejných prostorech. Pokud je to povoleno zákonem, můžeme také využívat jiné technologie, které zaznamenávají zvuk nebo video, a to z důvodu ochrany našich zaměstnanců, hostů a návštěvníků našich hotelů. Můžeme rovněž shromažďovat další osobní údaje v souvislosti s místně poskytovanými službami, jako jsou služby recepčních, služby klubů zdraví, lázeňské služby, služby hlídání dětí, pronájmy.

  Profily akcí:  Pokud si u nás naplánujete akci, zaznamenáme specifikace jednání a akce, datum akce, počet hostů, podrobné údaje o pokojích, a v případě firemních akcí také informace o vaší organizaci (jméno, roční rozpočet, počet realizovaných akcí ročně). Shromažďujeme také informace o hostech, kteří jsou členy vaší skupiny nebo se účastní vaší akce. Když nás navštívíte jako člen skupiny, v souladu s vaším nastavením a zákonem o vás můžeme mít informace, které jsou nám poskytnuty v rámci této skupiny, a můžeme se na vás, v důsledku vašeho pobytu se skupinou a vaší účasti na akci skupiny, obracet s marketingovými nabídkami. Když nás navštívíte v rámci nějaké akce, v rámci zákona můžeme sdílet osobní informace o vás s osobami, které tuto akci plánují. Pokud plánujete 

nějakou akci vy, v rámci zákona můžeme informace o vaší akci sdílet také s poskytovateli služeb třetích stran, kteří vám v rámci této akce mohou nabídnout potřebné služby.

 Sociální sítě: Pokud se rozhodnete pro účast na činnostech či využití nabídek sociálních sítí organizovaných společností Octárna spol. s r. o., můžeme, podle toho, jaké volby si na svém účtu nastavíte, shromažďovat určité informace z vašich účtů sociálních sítí, jako jsou místo, kde se nacházíte, přihlášení do hotelů, vaše činnosti, zájmy, fotografie, aktualizace stavů a seznamy přátel. Můžeme vám také umožnit zapojit se do soutěží, ve kterých nám poskytnete fotografie, například ze svého pobytu u nás, které můžete sdílet se svými kontakty na sociálních médiích, pro účely hlasování, sdílení nabídek nebo na jiné speciální akce. 

Kromě informací, které od vás shromažďujeme přímo, můžeme také informace o vás dovozovat z informací, které nám poskytnete vy, nebo z dalších informací, které dostáváme. 

 

Shromažďování informací od třetích stran

Informace o vás můžeme získávat také od třetích stran, včetně informací z platebních karet a od jiných partnerů; ze služeb sociálních médií v souladu s vaším nastavením těchto služeb a od jiných nezávislých zdrojů, které mají zákonné právo s námi tato data sdílet. Tyto informace používáme a sdílíme (a může je doplnit k informacím, které již o vás uchováváme) za účely popisovanými v tomto Oznámení. 

 

Použití vašich shromážděných osobních údajů 

Vaše osobní údaje využíváme mnoha způsoby za účelem poskytování a přizpůsobování služeb, které od společnosti Octárna, spol. s r. o. získáváte nebo očekáváte, k nabídce očekávané úrovně pohostinnosti v pokoji, restauraci, nebo relaxačním centru, realizaci přímého marketingu a speciálních prodejních akcí a k dále popsaným záležitostem:

Marketing a komunikace: Pokud to povoluje zákon, vaše osobní údaje můžeme využívat k tomu, abychom vám poskytovali nebo nabízeli informace o speciálních akcích a přizpůsobené speciální akce i další marketingová sdělení. Vaše informace můžeme využívat k tomu, abychom vám poskytovali zprávy o pobytech, účtech, výstrahách a potvrzení rezervace, zasílali marketingová sdělení a prováděli průzkumy, loterie, losování o ceny a další soutěže. Tuto komunikaci můžeme realizovat prostřednictvím e-mailů, pošty, online reklamy, reklamy v sociálních médiích, telefonu, textových zpráv (včetně SMS a MMS). S vaším souhlasem využíváme rovněž obsah generovaný uživatelem (jako jsou fotky) ze služeb sociálních médií k poskytování vystavené reklamy na našich webech.

Vylepšování služeb: Vaše osobní údaje můžeme využívat k vylepšování služeb nabízených společností Octárna , spol. s r. o. a k zajištění, že je pro vás nabídka našich produktů a služeb zajímavá. Na základě vašich osobních údajů pro vás také zajišťujeme očekávanou úroveň pohostinnosti v pokojích, restauraci i relaxačním centru.

 

 

Osobní údaje, které sdílíme

Abychom vám mohli nabízet očekávanou úroveň pohostinnosti a poskytovat ty nejlepší služby, můžeme vaše osobní údaje sdílet mezi našimi poskytovateli služeb a dalšími třetími stranami, jak je podrobně uvedeno dále:

Akce či jednání skupiny:  Pokud navštívíte hotel v rámci skupinové akce či jednání, informace shromážděné pro plánování jednání nebo akce můžeme sdílet s organizátory takových jednání a akcí, a v příslušných případech s hosty, kteří jednání nebo akci organizují nebo se jí účastní.   Obchodní partneři:  Můžeme spolupracovat s jinými firmami, abychom vám mohli poskytovat produkty, služby nebo nabídky na základě vašich zkušeností v našem hotelu či restauraci, a vaše informace můžeme v této souvislosti sdílet s našimi obchodními partnery.

Služby na místě: Vaše osobní údaje můžeme sdílet s nezávislými místními poskytovateli služeb, jako například služby recepčních, lázeňské služby, golf či kulinářské zážitky apod.  Jiné:  Společnost Octárna, spol. s r. o., může také poskytnout osobní údaje v těchto případech: (i) dodržení platných zákonů, (ii) reakce na šetření či požadavky od státních orgánů, (iii) dodržení platných právních postupů, (iv) ochrany práv, soukromí, bezpečnosti nebo majetku společnosti Octárna, spol. s r. o., návštěvníků provozovny, hostů, zaměstnanců či veřejnosti, (v) uplatnění dostupných náhrad či omezení škod, které případně utrpíme, (vi) vymáhání všeobecných obchodních podmínek našich webových stránek a (vii) reakce na nouzové situace.

 

Další informace

 

 

Ke sběru  informací můžeme na našem webu používat soubory cookie nebo jiné technologie (jako pixelové značky, webové signály, průhledné soubory GIF, odkazy v e-mailech, JavaScript, ID zařízení přiřazená společností Google nebo Apple, případně podobné technologie). Pokud si budete kdykoliv přát ze svého zařízení soubory cookie odstranit nebo je zablokovat, můžete aktualizovat nastavení svého prohlížeče (prostudujte si nabídku Nápověda svého prohlížeče, kde najdete informace, jak vymazat či zablokovat soubory cookie). Společnost Octárna, spol. s r. o., neodpovídá za nastavení vašeho prohlížeče. Užitečné a jednoduché pokyny, jak spravovat soubory cookie v různých internetových prohlížečích najdete na webu www.allaboutcookies.org. 

Další informace o cílené reklamě volené podle vašich zájmů a o blokování souborů cookie našich dodavatelů a dalších inzerentů, a o zasílání a zobrazování cíleného obsahu a cílené reklamy získáte na http://optout.networkadvertising.org/#!/ a http://www.aboutads.info/choices.

.  

Citlivé údaje

Termín „citlivé údaje“ označuje informace spojené s vaším rasovým nebo etnickým původem, politickými názory, náboženským nebo osobním přesvědčením, členstvím v odborech, zdravím, sexuálním životem nebo orientací, genetickými informacemi, trestní minulostí nebo jakýmikoli biometrickými údaji za účelem unikátní identifikace. Citlivé údaje obvykle nesbíráme, pokud nám je dobrovolně neposkytnete. Údaje o zdraví, které nám poskytnete, budeme využívat k tomu, abychom vám nabídli lepší služby a splnili vaše konkrétní potřeby (například umožnění přístupu tělesně postiženým).

Osobní údaje dětí

Vědomě neshromažďujeme osobní údaje osob mladších 18 let. Jako rodiče či zákonné zástupce vás prosíme, abyste dětem neumožnili poskytovat osobní údaje bez vašeho svolení. 

 

 

Odkazy na webové stránky a služby třetích stran

Naše stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran. Dovolujeme si upozornit, že neneseme odpovědnost za sběr, používání, uchovávání, sdílení ani poskytování dat a informací takovými třetími stranami. Pokud poskytnete informace na stránkách třetích stran, budou uplatněny zásady ochrany osobních údajů a podmínky poskytování služeb takových stránek. Před poskytnutím osobních údajů vám doporučujeme si nejdříve přečíst zásady ochrany osobních údajů webových stránek, které jste navštívili.

 

 

Ochrana osobních údajů

Společnost Octárna, spol. s r. o. podnikne přiměřená opatření pro: (i) ochranu osobních údajů proti neoprávněnému přístupu, odhalení, pozměnění nebo zničení, a (ii) řádné uchování osobních údajů v přesném a aktuálním stavu. Rovněž se snažíme požadovat od našich přidružených společností a poskytovatelů služeb, s nimiž sdílíme osobní údaje, aby vynakládali přiměřené úsilí na zachování důvěrnosti vašich osobních údajů. V případě online transakcí využíváme standardní technologická opatření na ochranu osobních údajů, které nám poskytujete prostřednictvím našich stránek. Bohužel však nelze u žádného bezpečnostního systému či systému přenosu dat přes internet zaručit naprostou bezpečnost.

Pro vaši vlastní ochranu osobních údajů doporučujeme, abyste nám neposílali čísla platebních karet nebo jiné důvěrné osobní údaje v e-mailu. 

Nebudeme vás kontaktovat mobilním telefonem/textovými zprávami ani e-mailem a žádat vás o důvěrné osobní údaje ani podrobnosti o platebních kartách. Pokud obdržíte tento typ žádosti, neměli byste na ni reagovat. V takovém případě nás také prosím informujte na adrese hotel@octarna.cz.

 

Změna vašich osobních údajů a přístup k nim

V rozsahu požadovaném platnými zákony můžete požadovat, abychom vás informovali o osobních údajích, které o vás uchováváme, a v příslušných případech nás můžete požádat, abychom aktualizovali, opravili a/nebo smazali vaše osobní údaje, které uchováváme v naší aktivní databázi. Veškeré požadované aktualizace a změny provedeme ve lhůtách stanovených platnými zákony, a je-li to povoleno zákony, můžeme účtovat příslušné poplatky na úhradu nákladů na splnění takové žádosti. Dále platí, že za určitých podmínek, odpovídajících zákonu, můžete požádat, abychom přestali vaše osobní údaje sdílet se svými obchodními partnery nebo aby společnost Octárna, spol. s r. o. přestala vaše osobní údaje používat. Postaráme se, aby takové žádosti byly splněny v souladu s platnými zákony.

 

Uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou pro splnění účelu upraveného tímto Oznámením, pokud se dle zákona nevyžaduje nebo není povolena delší doba uchovávání. 

Vaše osobní údaje zničíme, jakmile to bude prakticky možné, a to způsobem, který zajistí, aby nemohly být obnoveny nebo rekonstruovány.

Pokud jsou fyzicky vytištěny, osobní údaje budou zničeny bezpečným způsobem, například skartací nebo spálením papírové dokumentace či jinak, a pokud budou uloženy v elektronické formě, budou osobní údaje zničeny technickým způsobem, který zajistí, že je nebude možné později obnovit nebo rekonstruovat.

Volby – marketingová sdělení

Pokud jste nám poskytli své osobní údaje (e-mailová adresa, číslo faxu, e-mailová adresa nebo telefonní číslo), můžeme vás podle vašich preferencí komunikace a v případě potřeby podle uvedeného souhlasu informovat o našich produktech a službách nebo vás zvát na akce prostřednictvím e-mailů, online reklamy, sociálních médií, telefonu, textových zpráv (včetně SMS a MMS), běžné pošty, našeho call centra a jinými prostředky.

 

Pokud od nás nebudete chtít dostávat e-mailem marketingové materiály, můžete registraci kdykoli zrušit pomocí funkce pro odhlášení odběru v e-mailu, který od nás obdržíte.

Změny v Oznámení

Toto Oznámení můžeme čas od času upravit. Při provádění změn tohoto Oznámení budeme publikovat odkaz na revidované Oznámení na domovské stránce našeho webu. Veškeré změny v našem Oznámení vstupují v platnost zveřejněním upraveného Oznámení na webových stránkách. Používání webu, jakýchkoli našich produktů a služeb nebo poskytnutí souhlasu s aktualizovaným prohlášením po provedení těchto změn představuje vaše přijetí revidovaného aktuálně platného Oznámení.

Kontaktujte nás prosím, prostřednictvím e-mailu nebo poštou na adrese Octárna, spol. s r. o., Tovačovského 318/18, Kroměříž 767 01, tel. +420 573 505 655. Vaší žádostí se budeme zabývat v souladu s platnou českou legislativou o ochraně osobních údajů.

Pokud dospějete k závěru, že v souvislosti s naším zpracováním Údajů došlo k porušení Vašich práv, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.